mandag 9. september 2019

Valget på Rykene 2019

Valget til kommunestyret og fylkestingsvalget er avholdt over to dager denne gangen. I år var det mulig å stemme på søndagen også. 79 prosent møtte opp på mandagen og 21 prosent på søndagen. Nytt i år, er også at Nævisdal valgkrets måtte til Rykene for å stemme. Kryssing i mantallet skjer på data som ved forrige valg, det gir den muligheten at vi kan motta velgere fra alle valgkretser i kommunen, uten å bruke særskilt omslag. Det var 672 velgere som møtte opp på Rykene denne helga. Straks over 1600 kunne stemme i kretsen vår. Det er meldt om mange forhandsstemmer, de har vi ikke tall på i skrivende stund.

Det var også kirkevalg i år til menighetsrådet og bispedømmerådet.

I kommunevalget er det Senterpartiet som er soleklar vinner, med en fjerdedel av stemmene.

I fylkestingvalget er forholdet litt anderledes. Tre partier ligger tydelig i teten, med AP på førsteplass, SP på andre plass og FRP på tredjeplass. Det er langt ned til fjerde- (H) og femteplassen (KRF).


Kommunestyrevalget uten forhandstemmer:


PartinavnAntall stemmer%-vis oppslutning
Senterpartiet16825,7%
Fremskrittspartiet13721,0%
Arbeiderpartiet12819,6%
Høyre588,9%
Kristelig Folkeparti497,5%
Hovelista203,1%
Sosialistisk Venstreparti203,1%
Pensjonistpartiet152,3%
Helsepartiet142,1%
Miljøpartiet De Grønne142,1%
Rødt121,8%
Partiet De Kristne91,4%
Liberalistene60,9%
Venstre30,5%


Fylkestingsvalget uten forhandstemmer:


PartinavnAntall stemmer%-vis oppslutning
Arbeiderpartiet14022,7%
Senterpartiet13321,6%
Fremskrittspartiet12420,1%
Høyre579,2%
Kristelig Folkeparti548,8%
Helsepartiet182,9%
Sosialistisk Venstreparti182,9%
Miljøpartiet De Grønne172,8%
Pensjonistpartiet162,6%
Rødt132,1%
Partiet De Kristne101,6%
Demokratene i Norge61,0%
Liberalistene50,8%
Venstre50,8%
Piratpartiet10,2%

fredag 7. desember 2018

E18 - Ditt innspill før 14. desember 2018

Medvirkningsportalen er åpen fram til 14. desember.

Her kan du igjen være med på å gi innspill til vårt område, friluftsliv, bygdeliv, samhold, natur, kultur, barn, oppvekstmiljø og landbruk.

Du kan også sende innspill på e-post og vanlig post.

Styret har vært i møte med NyeVeier og informert bl.a. de ikke-prissatte konsekvensene og da er det viktig at det også kommer innspill fra deg som styrker dette.

Veldig viktig at vi viser at vi er ei bygd som engasjerer oss.

Lykke til med å skrive innspill!!


Informasjon om denne medvirkningsportalen

Direkte til medvirkningsportalen

 

E-post: e18dg@asplanviak.no  
Emne: E18 DG - innspill planarbeid

Post:   Asplan Viak AS, Postboks 24, 1300 Sandvika
Merk: E18 DG - innspill planarbeid 


mandag 22. oktober 2018

Nersten fritidsklubb

I høst starta fritdsklubben opp igjen og det har vært godt oppmøte med over 20 barn.
Siste kveld er fredag 23. november.
Fritdsklubben er for barn fra første tl og med tiendeklassinger.
Møtes på bedhuset klokka 17-1830. Kiosken er åpen, noe forskjellige aktviteter. Stolleiken er populær som
avslutning.


Hallovenn

Onsdagen 31. oktober klokka 1730 til 19 samles vi på leikeplassen på Løkka.
Kom gjerne utkledd (ikke alt for skummelt).
Ta gjerne med egen lommelykt.
Det blir rare leiker, hva er i de skumle eskene,
snaddermat serveres. 

Velkommen!

søndag 3. juni 2018

Ny E18 - send inn

I oktober 2019 åpnes ny firefelts E18 fra Longum og østover. E18 vest for Longum til Grimstad skal også få fire felt.  Hvor skal veien ligge? Veien vil komme innenfor det skraverte området på bildet. Det er tre muligheter, enten beholde eksisterende trasse, heilt ny vei eller en kombinasjon.
Veien framover går ut på å samle inn informasjon og snevre inn mulige traseer.
NyeVeier har fått i oppgave av Stortinget å ordne veiene. NyeVeier har lagd en medvirkningsportal der vi oppfordrer dere alle til å sende inn informasjon om området vårt; verdier som fiskeplass, 
historisk område, viktige planter, rekreeasjonsområde osv. 
Her er det meget korte tidsfrister.