torsdag 21. januar 2016

SKIRENN2016

HOPP, AKING og SKIRENN

SØNDAG 31. JANUAR 2016
utsatt / avlyst
På Kvennajordet på Gjennestad,
til venstre ved Gjennestgårdene, Lillemoen)

PÅMELDING mellom 1200 og 1230

Premier til barna
Gratis påmelding

Kiosksalg av pølser, brus, kaffi, vafler med mer
Finn fram skia og akebrettet og bli med,
både små og store....

Begrensa plass til parkering.

Hilsen
Nersten velforening

og DE GODE HJELPERNE