Nerstenkart med mer

På bygdekvelden 10. april 2018 var det ønske om å dele noen av kildene.
Væding
Gjennestad
Jordskifteretten har lagd flere kart opp i gjennom tidene. Her er to eksemplarer. Disse finnes på Digitalarkivet. og er sortert med de eldste først. Vædingkartet er fra 1890 og Gjennestadkartet er fra 1895. Trykk på bildet og du får opp kartet på Digitalarkivet. For å lagre bildet så høyreklikker du og velg lagre som.

 

Kartverket har gjort mange historiske kart tilgjengelig for oss alle. Du kan velge stor eller liten filstørrelse på noen av karta. Skolekart fra 1922 og fløterkartet fra 1908.

Landskvindestemmeretsforeningen samla inn tusenvis av underskrifter fra kvinner som ville vise at de også ville ha sjølstendighet fra Sverige i 1905. Dette var åtte år før stemmerett for kvinner blei innført.  På sidene 3, 4 og 5 har bygdas kvinner satt sine navnetrekk. Trykk på bildet så laster du ned et pdf-dokument. Stortinget har lister for resten av fylket og landet forøvrig.