fredag 7. desember 2018

E18 - Ditt innspill før 14. desember 2018

Medvirkningsportalen er åpen fram til 14. desember.

Her kan du igjen være med på å gi innspill til vårt område, friluftsliv, bygdeliv, samhold, natur, kultur, barn, oppvekstmiljø og landbruk.

Du kan også sende innspill på e-post og vanlig post.

Styret har vært i møte med NyeVeier og informert bl.a. de ikke-prissatte konsekvensene og da er det viktig at det også kommer innspill fra deg som styrker dette.

Veldig viktig at vi viser at vi er ei bygd som engasjerer oss.

Lykke til med å skrive innspill!!


Informasjon om denne medvirkningsportalen

Direkte til medvirkningsportalen

 

E-post: e18dg@asplanviak.no  
Emne: E18 DG - innspill planarbeid

Post:   Asplan Viak AS, Postboks 24, 1300 Sandvika
Merk: E18 DG - innspill planarbeid 


mandag 22. oktober 2018

Nersten fritidsklubb

I høst starta fritdsklubben opp igjen og det har vært godt oppmøte med over 20 barn.
Siste kveld er fredag 23. november.
Fritdsklubben er for barn fra første tl og med tiendeklassinger.
Møtes på bedhuset klokka 17-1830. Kiosken er åpen, noe forskjellige aktviteter. Stolleiken er populær som
avslutning.


Hallovenn

Onsdagen 31. oktober klokka 1730 til 19 samles vi på leikeplassen på Løkka.
Kom gjerne utkledd (ikke alt for skummelt).
Ta gjerne med egen lommelykt.
Det blir rare leiker, hva er i de skumle eskene,
snaddermat serveres. 

Velkommen!

søndag 3. juni 2018

Ny E18 - send inn

I oktober 2019 åpnes ny firefelts E18 fra Longum og østover. E18 vest for Longum til Grimstad skal også få fire felt.  Hvor skal veien ligge? Veien vil komme innenfor det skraverte området på bildet. Det er tre muligheter, enten beholde eksisterende trasse, heilt ny vei eller en kombinasjon.
Veien framover går ut på å samle inn informasjon og snevre inn mulige traseer.
NyeVeier har fått i oppgave av Stortinget å ordne veiene. NyeVeier har lagd en medvirkningsportal der vi oppfordrer dere alle til å sende inn informasjon om området vårt; verdier som fiskeplass, 
historisk område, viktige planter, rekreeasjonsområde osv. 
Her er det meget korte tidsfrister. 

tirsdag 27. mars 2018

Nerstenbilder tirsdag 10. april kl 19 på bedehuset.

Velkommen til bygdekveld med bilder, avisutklipp m.m. fra Nersten krets. 

Skattelista for 1894, ekstra skolebygg for over 100 år siden, Rygenerutas busser, renna, hvem satt på butikktrappa på Helle. Mange lokale dameunderskrifter fra 1905, gamle kart som viser tømmerrenna og jernbanen.

Har du et gildt bilde, skolebilde fra kretsen? Ta gjerne med egne bilder!

Enkel servering. 

Hilsen Nersten velforening

torsdag 22. februar 2018

Skidag

Søndag 25. februar 2018

Gratis påmelding mellom klokka 1300 og 1330.
Voksenklasse, ungdom og barn.

Kiosksalg med pølser, kaffe, kaker og drikke.

Kvennajordet er plassen for skidagen.
Til venstre ved Gjennestadgårdene, begrensa med parkeringsplasser.

De yngste går først si løype og de eldre følger på.
Etter premieutdeling blir det hopp i bakken.