søndag 17. februar 2013

ÅRSMØTE

Som annonsert i Nersten Budstikke blir det årsmøte onsdag 20. februar klokka 20 på Nersten Bedehus.

Møt opp, det er god plass.  Valgkommiteen har gode forslag klare til nye styremedlemmer.  

Dette er den beste muligheten bygdefolket har til å påvirke velforeningas arbeid.

Skirennet er over med flott deltagelse i alle ledd.  I tillegg til vanlige årsmøtesaker blir det vist noen glimt fra årets renn + + + 

søndag 3. februar 2013

SKIDAGEN 2013

HOPP, AKING og SKIRENN 

På Gjennestad SØNDAG 17. FEBRUAR 2013

På Kvennajordet på Gjennestad.
(Til venstre ved Gjennestgårdene, Lillemoen)

PÅMELDING mellom 1200 og 1230

Premier til alle
Gratis påmelding

Kiosksalg av pølser, brus, kaffi, vafler med mer
Loddsalg. (Gevinster og kaker mottas med takk)
Finn fram skia og akebrettet og bli med, 
både små og store....

Begrensa plass til parkering.

Hilsen Nersten velforening og DE GODE HJELPERNE