onsdag 12. mars 2014

ÅRSMØTE

Tirsdag 18. mars klokka 19 på Nersten Bedehus. 

Saker:

Året som er gått 
Året som kommer
Regnskapet 
Valg 
 
Styre har vært: 
Leder                Audun Gjennestad         på valg  
Nestleder         Cathrine Bie                 1 år igjen
Kasserer          Trygve Oveland Nilsen    på valg   
Sekretær          Even Karlsen                  på valg   
Styremedlem    Heidrun F. Andreassen  1 år igjen                
 
I tillegg har vi Paul Korseberg som revisor, 
og Arne Isaksen i spissen for valgkommiteen.