lørdag 24. september 2011

KJENNADAGEN

Minner om Kjennadagen
Søndag 25. september
 
SE EGET INNLEGG UNDER

mandag 12. september 2011

Valget i Rykene krets

Oppmøte var 50,7% blant 897 som kunne stemt i kretsen, forhandstemmene er da telt med.  De største partia i kommunevalget er Ap 29%, Frp 23%, H 19% og Sp 10%.  Til Fylkestinget er det nesten likt med Ap 31%, Frp 21%, H 18% og Sp 10%.
 
Folkeavstemminga om eventuell fylkessammenslåing fikk soleklart utfall i kretsen vår.   88 % NEI mot 12 % JA.
 
Samtidig med dissa valga var det også kirkevalg til menighetsråd og bispedømmerådet.  Her var det 15,2% oppmøte som er relativt bra sammenligna med tidligere kirkevalg.

søndag 11. september 2011

Vi får nye adresser

Alle i Øyestad får nå nummeradresse.  Navnekommiteen gjorde vedtak om dette 23. august 2011.  Våre gamle adresser som:  Væding, Gjennestad, Helle, Klepp blir bytta ut eller justert.  Det kan se ut som at det blir Fogdemyra, Gjennestadveien, Kleppeveien og Rykeneveien som kommer til å stå skrevet på brev og pakker til oss snart.  Langs riksveien blir adressen Rykeneveien som begynner i dag fra rundkjøringa i Strømmen og opp til Asdal. 
 
Det kan nok føles rart å få ny adresse, det har med vår identitet å gjøre.  Fordelene er at det blir lettere å finne fram, blant anna for ambulanse og drosje.
 
Lenke til saken på kommunens nettsider om saken, om en går inn på kartsida så trykk på informasjon i menyen til venstre og velg "Massivadressering...."

KJENNADAGEN 2011

GJENNESTADKJENNA

SØNDAG 25. SEPTEMBER KLOKKA 11


FISKEKONKURRANSE

RI PÅ PONNI ?

NATURSTI


Vi ordner GRILLPLASS.

(Ta med grillmat)


PREMIEUTDELING KLOKKA 13


HISTORISK VANDRING til gamle husmannsplasser i området. Magne Solli er kjentmann på fotturen som starter ca klokka 1330 (etter premieutdelinga).


Hilsen styret i Nersten Velforening