søndag 3. juni 2018

Ny E18 - send inn

I oktober 2019 åpnes ny firefelts E18 fra Longum og østover. E18 vest for Longum til Grimstad skal også få fire felt.  Hvor skal veien ligge? Veien vil komme innenfor det skraverte området på bildet. Det er tre muligheter, enten beholde eksisterende trasse, heilt ny vei eller en kombinasjon.
Veien framover går ut på å samle inn informasjon og snevre inn mulige traseer.
NyeVeier har fått i oppgave av Stortinget å ordne veiene. NyeVeier har lagd en medvirkningsportal der vi oppfordrer dere alle til å sende inn informasjon om området vårt; verdier som fiskeplass, 
historisk område, viktige planter, rekreeasjonsområde osv. 
Her er det meget korte tidsfrister.