mandag 22. oktober 2018

Nersten fritidsklubb

I høst starta fritdsklubben opp igjen og det har vært godt oppmøte med over 20 barn.
Siste kveld er fredag 23. november.
Fritdsklubben er for barn fra første tl og med tiendeklassinger.
Møtes på bedhuset klokka 17-1830. Kiosken er åpen, noe forskjellige aktviteter. Stolleiken er populær som
avslutning.