fredag 7. desember 2018

E18 - Ditt innspill før 14. desember 2018

Medvirkningsportalen er åpen fram til 14. desember.

Her kan du igjen være med på å gi innspill til vårt område, friluftsliv, bygdeliv, samhold, natur, kultur, barn, oppvekstmiljø og landbruk.

Du kan også sende innspill på e-post og vanlig post.

Styret har vært i møte med NyeVeier og informert bl.a. de ikke-prissatte konsekvensene og da er det viktig at det også kommer innspill fra deg som styrker dette.

Veldig viktig at vi viser at vi er ei bygd som engasjerer oss.

Lykke til med å skrive innspill!!


Informasjon om denne medvirkningsportalen

Direkte til medvirkningsportalen

 

E-post: e18dg@asplanviak.no  
Emne: E18 DG - innspill planarbeid

Post:   Asplan Viak AS, Postboks 24, 1300 Sandvika
Merk: E18 DG - innspill planarbeid